تاريخ : چهارشنبه 12 شهریور1393 | 0:11 | نویسنده : سارا
مامان که شدم : به پسرم خیلی محبت میکنم اونقدری که بزرگ شد باعشقش مثل یه پرنسس رفتار کنه تاعشقش بفهمه که پسرم تودستای یه ملکه بزرگ شده!! روزا دستاشو میگیرم و چنان با محبت بغلش میکنم که بغل کردن عاشقونه رو با تموم وجودش یاد بگیره ! بهش یادمیدم که همه ی آدمها خصوصا همسرشون تشنه محبتند و پنهون کردن عشق و علاقه زندگیشو سرد می کنه! بهش یاد میدم که خانما اقابالا سر و سایه ی سر نمیخوان ، عشق ، دوست و همراه صمیمی میخوان بهش یاد میدم که هیچوقت دل عشقش رو نشکونه ، چون دیگه نمیتونه ترمیمش کنه بهش یاد میدم اونقدعاشقونه به عشقش نگا کنه انگار قحطی آدمه به پسرم یاد میدم که عشقشو عاشقونه بغل کنه نه ازروی عادت و هوس براش کادو های کوچک با معنی میخرم تا کادو دادن به آدم هایی که دوستشون داره بشه فرهنگش ! بهش اونقدر حرفهای محبت آمیز می زنم که کلام پر مهر بشه ورد کلامش !! همه اینکارا رو می کنم تا پسرم همونی بشه که همیشه از عشق ایده آل تو ذهنم بوده و هست . اینطوری هم خودش از زندگی لذت ببره و هم عشقش

تاريخ : چهارشنبه 12 شهریور1393 | 0:3 | نویسنده : سارا
اولاش با اس ام اس سلام صبح بخیر عشقم بیدار میشے... روزها میگذره دیگه از اس ام اس های اول صبحے خبری نیست ظهر که میشه میگه؛چطوری عزیزم؟ بعد چند وقت دم دمای غروب میگه؛کلے سرش شلوغ بوده و از تو میپرسه روز رو چجوری گذروندی؟ خودتو قانع میکنے به این که گرفتاره... سرش شلوغه... کار داره... اما ته دلت میدونے داره تموم میشه همه چے... کم کم میشه یه اس ام اس آخر شبے و یه شب بخیر ساده... اون موقع است که یاد میگیری بغض هاتو قورت بدی... روزها میگذره... نه دیگه تو هستے،نه اون... با یک اس ام اس مواظب خودت باش جدایے به نفعه هردومونه تو لایق بهترینایے و... همه چیز تموم میشه... تو میمونے و یه گذشته... اون موقع است که هر جا حرف از یه رابطه میشه بغضتو محکم قورت میدی تا کسی درداتو نفهمه......اون موقع است که<<<تنهایی>>> واست مقدس میشه... Khaaaaaaaas

تاريخ : چهارشنبه 12 شهریور1393 | 0:3 | نویسنده : سارا
اولاش با اس ام اس سلام صبح بخیر عشقم بیدار میشے... روزها میگذره دیگه از اس ام اس های اول صبحے خبری نیست ظهر که میشه میگه؛چطوری عزیزم؟ بعد چند وقت دم دمای غروب میگه؛کلے سرش شلوغ بوده و از تو میپرسه روز رو چجوری گذروندی؟ خودتو قانع میکنے به این که گرفتاره... سرش شلوغه... کار داره... اما ته دلت میدونے داره تموم میشه همه چے... کم کم میشه یه اس ام اس آخر شبے و یه شب بخیر ساده... اون موقع است که یاد میگیری بغض هاتو قورت بدی... روزها میگذره... نه دیگه تو هستے،نه اون... با یک اس ام اس مواظب خودت باش جدایے به نفعه هردومونه تو لایق بهترینایے و... همه چیز تموم میشه... تو میمونے و یه گذشته... اون موقع است که هر جا حرف از یه رابطه میشه بغضتو محکم قورت میدی تا کسی درداتو نفهمه......اون موقع است که<<<تنهایی>>> واست مقدس میشه... Khaaaaaaaas

تاريخ : پنجشنبه 6 شهریور1393 | 9:22 | نویسنده : سارا
ﻳﻨﻲ ﻣﺎ ﺭﻭﺯ ﺳﺎﻗﻪ ي ﻛﺮﻓﺴﻢ ﺩاﺭﻳﻢ اﻣﺎ... . . . . . ﺭﻭﺯ ﭘﺴﺮ ﻧﺪاﺭﻳﻢ,ﺧﺨﺨﺨﺦ ﺩﺧﻤﻼ ﺩﻗﺖ ﻛﺮﺩﻳﻦ اﻳﻨﺮﻭﺯا ﭼﻘﺪ ﭘﺮﭼﻤتﻮﻥ ﺗﻮ اااﻭﺟﻪ ﺧشدﻼ ﺩﺳﺘﺎﺭا ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎﻻ ↑ ﺣﺎﻻ اﻣﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﺪ ﺟﻬﺎﻥ°_°روز دخمل مبارک

تاريخ : پنجشنبه 6 شهریور1393 | 9:22 | نویسنده : سارا
ﻳﻨﻲ ﻣﺎ ﺭﻭﺯ ﺳﺎﻗﻪ ي ﻛﺮﻓﺴﻢ ﺩاﺭﻳﻢ اﻣﺎ... . . . . . ﺭﻭﺯ ﭘﺴﺮ ﻧﺪاﺭﻳﻢ,ﺧﺨﺨﺨﺦ ﺩﺧﻤﻼ ﺩﻗﺖ ﻛﺮﺩﻳﻦ اﻳﻨﺮﻭﺯا ﭼﻘﺪ ﭘﺮﭼﻤتﻮﻥ ﺗﻮ اااﻭﺟﻪ ﺧشدﻼ ﺩﺳﺘﺎﺭا ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎﻻ ↑ ﺣﺎﻻ اﻣﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﺪ ﺟﻬﺎﻥ°_°روز دخمل مبارک

تاريخ : پنجشنبه 6 شهریور1393 | 9:19 | نویسنده : سارا
ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﺑﯽ ﺍﺧـﺘﯿﺎﺭ ﻋﮑﺴﺎﻣﻮ ﻧﮕـ‌ﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ ؛ ﺍَﺷڨـ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺕ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯿﺰﻧﻪ . . . ﺑﻌﺪ ﺯﯾﺮ ﻟَبــ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﮕﯽ : " ﺩﻟـ♥ﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤـ‌ٔﻪ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯾﺎتـ ، ﻟﻮﺱ ﺷﺪﻧﺎتـ ، ﺧﻨﮓ ﺑﺎﺯﻳﺎتـ ، ﻗـﻬﺮ ﮐﺮﺩﻧﺎتـ ، اَذيـ‌تـ کردناتـ ، اَذيـ‌تـ شدناتـ و دم نزدناتـ ، گري‍‌ه کردناى بـ-ـى صـداتـ ، تيـپ زدناتـ ، اَبـرو بالا پايـين انداختنـاتـ ، مظلـوم بودناتـ ،بـغل کردناتـ ،گذشتـ کردناتـ ، مـ‌هربونيـاتـ ، ﺷﯿـ‌ﻄﻮﻧﯿﺎتـ . . . تــَـ‌نـگـٔ ﺷــ‌‌ﺪﻩ " ﺑﻌﺪ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﯽ ﻟﺒﺎﺳﺘﻮ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﻣﯿﺮﯼ ﯾﻪ ﺷﺎﺧ‍‌‌‍‌ه ﮔ‍❇ﻞ ﻣﯿﺨﺮﯼ ﻣﯿ‍ﺎﯼ ﭘﯿﺸــﻢ ؛ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣـ‌ﺪﯼ ﭘﯿﺸﻢ . . . ﺯﺍﻧـ‌ﻮ ﻣﯿـ-ـﺰﻧﯽ , ﺩﺳـ‌ﺘﺎﺗﻮ ﻣ‍ُﺸتـ ﻣﯿﮑـ-ـﻨﯽ ﻣﯿﮕﯽ : " ﻟـ‌عـﻨﺘﯽ ﭘﺎﺷــ‌ﻮ ، ﺑﺮﮔـ-ـﺮﺩ . . . ✖ بی تـ‌و خیلی تنـ‌هام . . . ﺩﯾﮕ‍ﻪ ﻧﻤﯿـﺘﻮﻧَـﻢ ﺑﯽ ﺗـ‌ﻮ ﺑﻤـﻮﻧﻢ " ✖ ﺍﻣّ‌‌‍ﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﮑﻮتـِ ﻣـﻦ ﻣﻮﺍﺟ‍‌ﻪ ﻣـﯿﺸـ-ـﯽ !. . . ﺍﺯ ﺟـآتـ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﮔ❇ﻞ ﺭﻭ ﻣﯿـ‌ﺰﺍﺭﯼ ﺳَـﺮ ﺧـ‌اﮐـﻢ ﺑﻌـ‌ﺪ ﻣﯿـ-ـﺮﯼ . . . ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓـ‌ﺮﺩﺍ ﺗﮑـﺮﺍﺭ ﻣﯿﺸ‍ﻪ . . . ﺍﻣّ‌ﺎ ﺍﻭﻧﯽ کـه ﺭَﻓـﺘ‍‌ﻪ ، ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽــ‌ﻮﻗتـ ﻧﻤــ‌ﯿﺎﺩ. . . به سلامـتی اون روز که مـن سِـفيـ‌د بپوشمـو همتــ‌ون مِـشکـی . . .

تاريخ : پنجشنبه 6 شهریور1393 | 9:18 | نویسنده : سارا
ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﺑﯽ ﺍﺧـﺘﯿﺎﺭ ﻋﮑﺴﺎﻣﻮ ﻧﮕـ‌ﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ ؛ ﺍَﺷڨـ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺕ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯿﺰﻧﻪ . . . ﺑﻌﺪ ﺯﯾﺮ ﻟَبــ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﮕﯽ : " ﺩﻟـ♥ﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤـ‌ٔﻪ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯾﺎتـ ، ﻟﻮﺱ ﺷﺪﻧﺎتـ ، ﺧﻨﮓ ﺑﺎﺯﻳﺎتـ ، ﻗـﻬﺮ ﮐﺮﺩﻧﺎتـ ، اَذيـ‌تـ کردناتـ ، اَذيـ‌تـ شدناتـ و دم نزدناتـ ، گري‍‌ه کردناى بـ-ـى صـداتـ ، تيـپ زدناتـ ، اَبـرو بالا پايـين انداختنـاتـ ، مظلـوم بودناتـ ،بـغل کردناتـ ،گذشتـ کردناتـ ، مـ‌هربونيـاتـ ، ﺷﯿـ‌ﻄﻮﻧﯿﺎتـ . . . تــَـ‌نـگـٔ ﺷــ‌‌ﺪﻩ " ﺑﻌﺪ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﯽ ﻟﺒﺎﺳﺘﻮ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﻣﯿﺮﯼ ﯾﻪ ﺷﺎﺧ‍‌‌‍‌ه ﮔ‍❇ﻞ ﻣﯿﺨﺮﯼ ﻣﯿ‍ﺎﯼ ﭘﯿﺸــﻢ ؛ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣـ‌ﺪﯼ ﭘﯿﺸﻢ . . . ﺯﺍﻧـ‌ﻮ ﻣﯿـ-ـﺰﻧﯽ , ﺩﺳـ‌ﺘﺎﺗﻮ ﻣ‍ُﺸتـ ﻣﯿﮑـ-ـﻨﯽ ﻣﯿﮕﯽ : " ﻟـ‌عـﻨﺘﯽ ﭘﺎﺷــ‌ﻮ ، ﺑﺮﮔـ-ـﺮﺩ . . . ✖ بی تـ‌و خیلی تنـ‌هام . . . ﺩﯾﮕ‍ﻪ ﻧﻤﯿـﺘﻮﻧَـﻢ ﺑﯽ ﺗـ‌ﻮ ﺑﻤـﻮﻧﻢ " ✖ ﺍﻣّ‌‌‍ﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﮑﻮتـِ ﻣـﻦ ﻣﻮﺍﺟ‍‌ﻪ ﻣـﯿﺸـ-ـﯽ !. . . ﺍﺯ ﺟـآتـ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﮔ❇ﻞ ﺭﻭ ﻣﯿـ‌ﺰﺍﺭﯼ ﺳَـﺮ ﺧـ‌اﮐـﻢ ﺑﻌـ‌ﺪ ﻣﯿـ-ـﺮﯼ . . . ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓـ‌ﺮﺩﺍ ﺗﮑـﺮﺍﺭ ﻣﯿﺸ‍ﻪ . . . ﺍﻣّ‌ﺎ ﺍﻭﻧﯽ کـه ﺭَﻓـﺘ‍‌ﻪ ، ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽــ‌ﻮﻗتـ ﻧﻤــ‌ﯿﺎﺩ. . . به سلامـتی اون روز که مـن سِـفيـ‌د بپوشمـو همتــ‌ون مِـشکـی . . .

تاريخ : پنجشنبه 6 شهریور1393 | 9:18 | نویسنده : سارا
ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯿﺮﺳﻪ ﺑﯽ ﺍﺧـﺘﯿﺎﺭ ﻋﮑﺴﺎﻣﻮ ﻧﮕـ‌ﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ ؛ ﺍَﺷڨـ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺕ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯿﺰﻧﻪ . . . ﺑﻌﺪ ﺯﯾﺮ ﻟَبــ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﮕﯽ : " ﺩﻟـ♥ﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤـ‌ٔﻪ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯾﺎتـ ، ﻟﻮﺱ ﺷﺪﻧﺎتـ ، ﺧﻨﮓ ﺑﺎﺯﻳﺎتـ ، ﻗـﻬﺮ ﮐﺮﺩﻧﺎتـ ، اَذيـ‌تـ کردناتـ ، اَذيـ‌تـ شدناتـ و دم نزدناتـ ، گري‍‌ه کردناى بـ-ـى صـداتـ ، تيـپ زدناتـ ، اَبـرو بالا پايـين انداختنـاتـ ، مظلـوم بودناتـ ،بـغل کردناتـ ،گذشتـ کردناتـ ، مـ‌هربونيـاتـ ، ﺷﯿـ‌ﻄﻮﻧﯿﺎتـ . . . تــَـ‌نـگـٔ ﺷــ‌‌ﺪﻩ " ﺑﻌﺪ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﯽ ﻟﺒﺎﺳﺘﻮ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﻣﯿﺮﯼ ﯾﻪ ﺷﺎﺧ‍‌‌‍‌ه ﮔ‍❇ﻞ ﻣﯿﺨﺮﯼ ﻣﯿ‍ﺎﯼ ﭘﯿﺸــﻢ ؛ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣـ‌ﺪﯼ ﭘﯿﺸﻢ . . . ﺯﺍﻧـ‌ﻮ ﻣﯿـ-ـﺰﻧﯽ , ﺩﺳـ‌ﺘﺎﺗﻮ ﻣ‍ُﺸتـ ﻣﯿﮑـ-ـﻨﯽ ﻣﯿﮕﯽ : " ﻟـ‌عـﻨﺘﯽ ﭘﺎﺷــ‌ﻮ ، ﺑﺮﮔـ-ـﺮﺩ . . . ✖ بی تـ‌و خیلی تنـ‌هام . . . ﺩﯾﮕ‍ﻪ ﻧﻤﯿـﺘﻮﻧَـﻢ ﺑﯽ ﺗـ‌ﻮ ﺑﻤـﻮﻧﻢ " ✖ ﺍﻣّ‌‌‍ﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﮑﻮتـِ ﻣـﻦ ﻣﻮﺍﺟ‍‌ﻪ ﻣـﯿﺸـ-ـﯽ !. . . ﺍﺯ ﺟـآتـ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﮔ❇ﻞ ﺭﻭ ﻣﯿـ‌ﺰﺍﺭﯼ ﺳَـﺮ ﺧـ‌اﮐـﻢ ﺑﻌـ‌ﺪ ﻣﯿـ-ـﺮﯼ . . . ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓـ‌ﺮﺩﺍ ﺗﮑـﺮﺍﺭ ﻣﯿﺸ‍ﻪ . . . ﺍﻣّ‌ﺎ ﺍﻭﻧﯽ کـه ﺭَﻓـﺘ‍‌ﻪ ، ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﭽــ‌ﻮﻗتـ ﻧﻤــ‌ﯿﺎﺩ. . . به سلامـتی اون روز که مـن سِـفيـ‌د بپوشمـو همتــ‌ون مِـشکـی . . .

تاريخ : چهارشنبه 5 شهریور1393 | 11:18 | نویسنده : سارا
خیلی وقته ک دیگه اون نیست...ک براش حرف بزنم.. با ذوق از اتفاقای روزمره براش بگم... اونم بگه ای جونم..ای شیطون.. خیلی وقته دستی نیست ک با موهام بازی کنه..و اروم زمزمه کنه عشق خودمی... خیلی وقته ک شبا چشمم ب گوشیم نیس..:-(ک ازش اس ام اس بیاد تا اندازه کل خوشیای دنیا ذوق کنم.. خیلی وقته ک ب هرکسی میرسم با ی دنیا شادی ازش تعریف نمیکنم... اما.... دیگر حاضر نیستم تنهاییمو با کسی قسمت کنم:-( دیگه هیچکس اون نمیشه..:-(

تاريخ : چهارشنبه 5 شهریور1393 | 11:17 | نویسنده : سارا
خیلی وقته ک دیگه اون نیست...ک براش حرف بزنم.. با ذوق از اتفاقای روزمره براش بگم... اونم بگه ای جونم..ای شیطون.. خیلی وقته دستی نیست ک با موهام بازی کنه..و اروم زمزمه کنه عشق خودمی... خیلی وقته ک شبا چشمم ب گوشیم نیس..:-(ک ازش اس ام اس بیاد تا اندازه کل خوشیای دنیا ذوق کنم.. خیلی وقته ک ب هرکسی میرسم با ی دنیا شادی ازش تعریف نمیکنم... اما.... دیگر حاضر نیستم تنهاییمو با کسی قسمت کنم:-( دیگه هیچکس اون نمیشه..:-(

تاريخ : یکشنبه 2 شهریور1393 | 11:54 | نویسنده : سارا
بعضــی دردها مثــل " چایــی میــمونن با گــذشت " زمان " سـرد " میشن ، ولی " تلخیـش " از بین نمیره #

تاريخ : پنجشنبه 23 مرداد1393 | 15:54 | نویسنده : سارا
ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ: ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻟﻤﺲ ﻧﮑﺮﺩﯼ ! . ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ : ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﻌﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﻫﻨﻮﺯﻡ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ! . ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ: ﺷﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﯼ و ﻧﺪﻭﻧﺴﺘﯽ ﭼﺮﺍ ... . ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ : ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺳﻤﺶ ﺩﻟﻪ ... ﻧﺼﻔﺶ ﺁﻩ ﻭ ﻧﺼﻔﺶ ﮔﻠﻪ ... . ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ : ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺩﻟﺸﻪ ﻭﻟﯽ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ . ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯾﻪ : ﺍﻭﻧﻰﻛﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺷﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﺶ ! . ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ : ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻬﺶ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﯽ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﻡ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﺷﻤﺎﺭﺷﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯽ .. . ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﺍ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺭﯾﺸﻮ ﻗﺪﺷﻮﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﺸﻮﻥ ! . ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ : ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﻧﺎﺯﻭ ﭘﻮﺳﺘﺎﯼ ﺻﺎﻓﺸﻮﻥ ! ﻭﺍﺳﻪ ﻗﻠﺒﺎﯼ ﭘﺎﮐﺸﻮﻥ ......... . . ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺣﺮﻓﺎﻡ ... ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺭﺩﺍﻡ

تاريخ : پنجشنبه 23 مرداد1393 | 15:50 | نویسنده : سارا
ﺗَﻌَﻬُﺪ ﺩﺍﺷﺘَﻦ ﻋَﻤﯿﻖ ﺗَﺮﯾﻦ ﺣِس ﺩُﻧﯿﺎﺳﺖ ... ﺍﯾﻦ ﮐِﻪ ﺑِﻪ ﮐَﺴﯽ ﺗَﻌَﻠُﻖ ﺩﺍﺷﺘِﻪ ﺑﺎﺷﯽ ، ﺍﯾﻦ ﮐِﻪ ﺑِﺪﻭﻧﯽ ﺳَﻬﻢِ ﮐَﺴﯽ ﻫَﺴﺘﯽ ﻭَ ﻋﺎﺷِﻘﺎﻧِﻪ ﺩﻭﺳﺘِﺖ ﺩﺍﺭِﻩ ، ﺍﯾﻦ ﮐِﻪ ﺑِﺪﻭﻧﯽ ﻫَﻤِﻪ ﻭﺟﻮﺩِ ﻋِﺸﻘِﺖ ، حَتی ﻧِﮕﺎﻫِﺶ ﻓَﻘَﻂ ﻭَ ﻓَﻘَﻂ ﻣﺎﻝِ ﺧُﻮﺩِﺕ ﻫَﺴﺖ ﻧَﻪ ﻫﯿﭽﮑَسِ ﺩیگَر ... ﻫﻤﯿﻦ ﮐِﻪ ﺍِﺣﺴﺎﺱ ﮐُﻨﯽ ﺗﻮﯼِ ﺩُﻧﯿﺎﯼِ ﺑِﻪ ﺍﯾﻦ ﺑُﺰُﺭﮔﯽ ﯾِﮏ ﻧَﻔَﺮ ﻫَﺴﺖ ﮐِﻪ ﺧِﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘِﺖ ﺩﺍﺭِﻩ ﻭَ ﺩِﻟِﺶ ﺑَﺮﺍت ﺗَﻨﮓ میشِه ! ﻣُﻬِﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺗَﻌَﻬُﺪ ﺍِﻣﻀﺎﺀ بِشِه ﺗﻮﯼِ ﯾِﮏ ﺗِﮑِﻪ ﮐﺎﻏَﺬِ ﺑﯽ ﺍَﺭﺯِﺵ ﯾﺎ نَه ، ﮐِﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻏَﺬ ﭘﺎﺭِﻩﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺍِﻣﻀﺎﺀ ﺷُﺪَن ﻭَ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧَﻤوندَن ! ﻋِﺸﻖ ﺍَگِه ﻋِﺸﻖ ﺑﺎشِه ، ﺍَصلِش ﺟﺎﯼِ ﺩﯾﮕِﻪﺍﯼ ﺳَﻨَﺪ ﺧُﻮﺭﺩِﻩ ، ﺗﻮ ﺩِلِ ﻣَﻦ ﻭَ ﺗﻮ... ﺩُﺭُﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐِﻪ ﺿَﺮَﺑﺎﻥ ﻣﯽﮔﯿﺮِه ﺍَﺯ ﺍِحساسِ ﻭُﺟﻮﺩِﺵ ، ﺟﺎﯾﯽ ﻭَﺳَﻂِ ﻗَﻠﺐِ ﻣَﻦ ﻭَ ﺗُﻮ !!

تاريخ : پنجشنبه 23 مرداد1393 | 15:47 | نویسنده : سارا
ﺗَﻌَﻬُﺪ ﺩﺍﺷﺘَﻦ ﻋَﻤﯿﻖ ﺗَﺮﯾﻦ ﺣِس ﺩُﻧﯿﺎﺳﺖ ... ﺍﯾﻦ ﮐِﻪ ﺑِﻪ ﮐَﺴﯽ ﺗَﻌَﻠُﻖ ﺩﺍﺷﺘِﻪ ﺑﺎﺷﯽ ، ﺍﯾﻦ ﮐِﻪ ﺑِﺪﻭﻧﯽ ﺳَﻬﻢِ ﮐَﺴﯽ ﻫَﺴﺘﯽ ﻭَ ﻋﺎﺷِﻘﺎﻧِﻪ ﺩﻭﺳﺘِﺖ ﺩﺍﺭِﻩ ، ﺍﯾﻦ ﮐِﻪ ﺑِﺪﻭﻧﯽ ﻫَﻤِﻪ ﻭﺟﻮﺩِ ﻋِﺸﻘِﺖ ، حَتی ﻧِﮕﺎﻫِﺶ ﻓَﻘَﻂ ﻭَ ﻓَﻘَﻂ ﻣﺎﻝِ ﺧُﻮﺩِﺕ ﻫَﺴﺖ ﻧَﻪ ﻫﯿﭽﮑَسِ ﺩیگَر ... ﻫﻤﯿﻦ ﮐِﻪ ﺍِﺣﺴﺎﺱ ﮐُﻨﯽ ﺗﻮﯼِ ﺩُﻧﯿﺎﯼِ ﺑِﻪ ﺍﯾﻦ ﺑُﺰُﺭﮔﯽ ﯾِﮏ ﻧَﻔَﺮ ﻫَﺴﺖ ﮐِﻪ ﺧِﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘِﺖ ﺩﺍﺭِﻩ ﻭَ ﺩِﻟِﺶ ﺑَﺮﺍت ﺗَﻨﮓ میشِه ! ﻣُﻬِﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺗَﻌَﻬُﺪ ﺍِﻣﻀﺎﺀ بِشِه ﺗﻮﯼِ ﯾِﮏ ﺗِﮑِﻪ ﮐﺎﻏَﺬِ ﺑﯽ ﺍَﺭﺯِﺵ ﯾﺎ نَه ، ﮐِﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻏَﺬ ﭘﺎﺭِﻩﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺍِﻣﻀﺎﺀ ﺷُﺪَن ﻭَ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧَﻤوندَن ! ﻋِﺸﻖ ﺍَگِه ﻋِﺸﻖ ﺑﺎشِه ، ﺍَصلِش ﺟﺎﯼِ ﺩﯾﮕِﻪﺍﯼ ﺳَﻨَﺪ ﺧُﻮﺭﺩِﻩ ، ﺗﻮ ﺩِلِ ﻣَﻦ ﻭَ ﺗﻮ... ﺩُﺭُﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐِﻪ ﺿَﺮَﺑﺎﻥ ﻣﯽﮔﯿﺮِه ﺍَﺯ ﺍِحساسِ ﻭُﺟﻮﺩِﺵ ، ﺟﺎﯾﯽ ﻭَﺳَﻂِ ﻗَﻠﺐِ ﻣَﻦ ﻭَ ﺗُﻮ !!

تاريخ : پنجشنبه 23 مرداد1393 | 15:43 | نویسنده : سارا
کــــاش جایــــی برویــــم...! تابلویــــی داشـتــــه باشـــــد... کــــه رویــــش خـــــدا نـوشتــــه باشـــد: پــــــایــــــان تمــــــــام دلتنگـــی هــــــا...........................!

تاريخ : پنجشنبه 23 مرداد1393 | 15:40 | نویسنده : سارا
شــــــب بود... یه عــــــده تو بـــــغل عشــــقـــــــشون بودن... یه عــــــده هم داشتن باگــــوشــــی باعــــشقشـــون حرف میزدن...! مـــنم پتـــــومــــــو ســـرکشــــیدم بُغضـــــمو قُــــورت دادم ... و چشمــــــامـــــوبستم... "گفـــــــــــتم بــــــــه درک که تنهـــــــــــــــــام......!

تاريخ : پنجشنبه 23 مرداد1393 | 15:33 | نویسنده : سارا
ﯾﮑﯽ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﺗﻮ ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼمتیه ﺩﺭﻭﻏﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ...ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﻼمتیه ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻭیه ﺧﻮﺩﻡ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﯼ ... ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼمتیه ﺧﯿﺎﻧﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﻢ ﮐﺮﺩﯼ ...ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﻼمتیه ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ : ﻫﺮ ﺁﺩﻣﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﻨﻪ ... ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼمتیه ﻫﻤﻪ ﻗﻮﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺯﺩﯼ ﺯﯾﺮﺵ ...ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﻼمتیه ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻓﻪ ... ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼمتیه ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﺩﻧﺶ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻢ ﻭ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﯼ ...ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﻼمتیه ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﺨﺸﯿﺪﻣﺖ ... ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼمتیه ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ : ‏( ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ مثله ﻗﺒﻞ ﻣﯿﺸﻪ ‏) ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯﻡ ﺣﺮﻑ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻑ ... ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻪ ﺳﻼمتیه ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻓﺎﺕ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ ... ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼمتیه ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯿﺎﺕ ﻭ ﻧﺎﻣﺮﺩﯾﺎﺕ ... میزنم ﺑﻪ ﺳﻼمتیه ﺻﺒﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﺍﺗﻮ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩﻡ ... ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼمتیه ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﯼ ... ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺳﻼمتیه ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﺖ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯿﺸﻦ ... ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻪ سلامتیه ﺭﻭﺯه ﺍﻭﻝ ﺁﺷﻨﺎﯾﯿﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﺎﺕ فکر ﮐﺮﺩﻡ ﻫﻤﺪﺭﺩﯼ ﺍﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻧﻪ... ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭﺩﯼ ...

تاريخ : شنبه 11 مرداد1393 | 18:10 | نویسنده : سارا
وقتی ادنی که دوسش داری ...تونست یه مدت ازت بی خبر باشه...یه فند. بگیر زیر اون رابطه گور بابای احساسات....

تاريخ : شنبه 11 مرداد1393 | 18:7 | نویسنده : سارا
گله دارم ...

از که نمیدانم....

از چه نمیدانم...

این روزها دردی برمن سنگینی میکند که نمیدانم دلیلش کیست؟؟؟چیست؟؟/

بی حس شده ام ...خسته ام از تمام جهان دلم اطمینان میخواهد اندکی ارامش همیییین...تاريخ : شنبه 11 مرداد1393 | 18:2 | نویسنده : سارا
خیلی دلم تنگه خیلییییییییییی خدا.

تاريخ : دوشنبه 30 تیر1393 | 11:27 | نویسنده : سارا
salam.khoda!khoda jooonam kojaii??kheili delam gerfte!kheili!divone kojaie?delam vasat yezare shode!hamash pish khodam migam kash inam ie ghahramon bod!delam vase aghoshet tang shode !aghoshi ke har vaght khodama tosh mindakhtam dige hichie donia vasam mohem nabod.delam mikhad bodi o mohkam khodama mindakhtam to baghlet ta ba sedaye ghalbet arom sham dalam havaie sedaie ghalbet ro karde.kojaiii to ke hata ie lahze ashkam ro nemitonesi benine!

تاريخ : جمعه 20 تیر1393 | 6:44 | نویسنده : سارا
الان ساعت 6صبح هستش خوابم نمیاد دلم خیلی گرفته دیشبتاحالا پنجره اتاقو باز کردم هوای اتاق خوبه ولی هوای دل من....خدایا به نظرت من یه تنه میتونم این همه سختیرو به دوش بکشم؟؟؟دلم واسه دوران بچگیا تنگ شده بدون هیچ دغدغه ای سرتو میذاشتی رو بالشتو بطخیال غصه های دنیا خوابت میبرد .....کاش فقط یکی از خندع هاس بچیگامو حالا میکردم کاش میتونسم بیخیال تموم دردا بشم و یک ساعت فقط یک ساعت بدون فکر بخوابم خودمو به ظاهر محکم نشون دادم واسه همینم همه فک میکنن خیلی خوشبختم ولی هیچ کس هیجکس از گریه های شبونه من خبر نداره...خلاصه دللللللمممم خیییلیییی گرفتتههههههه

تاريخ : جمعه 20 تیر1393 | 6:11 | نویسنده : سارا
الان ساعت 6صبح هستش خوابم نمیاد دلم خیلی گرفته دیشبتاحالا پنجره اتاقو باز کردم هوای اتاق خوبه ولی هوای دل من....خدایا به نظرت من یه تنه میتونم این همه سختیرو به دوش بکشم؟؟؟دلم واسه دوران بچگیا تنگ شده بدون هیچ دغدغه ای سرتو میذاشتی رو بالشتو بطخیال غصه های دنیا خوابت میبرد .....کاش فقط یکی از خندع هاس بچیگامو حالا میکردم کاش میتونسم بیخیال تموم دردا بشم و یک ساعت فقط یک ساعت بدون فکر بخوابم خودمو به ظاهر محکم نشون دادم واسه همینم همه فک میکنن خیلی خوشبختم ولی هیچ کس هیجکس از گریه های شبونه من خبر نداره...خلاصه دللللللمممم خیییلیییی گرفتتههههههه

تاريخ : یکشنبه 8 تیر1393 | 22:16 | نویسنده : سارا
میگی مهم نیست اما اسمشو ک میشنوی داغ دلت تازه میشه... میگی مهم نیست اما تابهش فکر میکنی اشک توی چشمات جمع میشه.. میگی مهم نیست اما تو تنهایی همش بهش فکر میکنی.. میگی مهم نیست اما گاهی اوقات دستت میره شمارش ک زنگ بزنی..بزنم..نزنم..بزنم.. میگی مهم نیست اما دلت واسه خنده ها و صداش یذره شده.. میگی مهم نیست اما شبا تا صبح خوابت نمیبره با ودت میگی یعنی داره چیکار میکنه... میگی مهم نیست اما میخوای بدونی الان کجاست و چیکار میکنه.. میگی مهم.نیست اما میدونی چقدر مهمه میدونی چقدر دوسش داری .. پس نگو مهم نیس...بگو مهمه اما نیست...

تاريخ : یکشنبه 8 تیر1393 | 22:1 | نویسنده : سارا
خدایا دلم میخواد بیام تو بغل تو... سرمو بذارم رو شونه هات.. تو نازم کنی تو اشکامو پاک کنی و بگی ههمه چی تموم شد...

  • عادل
  • فور باکس